Zpětný odběr

Samozřejmostí je bezplatný zpětný odběr použitých výbojek, zářivek, světelných led zdrojů a použitých svítidel.

Zpětně odebrané zdroje jsou ukládány podle předpisů do speciálních sběrných nádob určených jen pro jejich sběr.

Sběrné místo provozujeme ve spolupráci s firmou EKOLAMP, která zajišťuje plnění zákonných povinností v oblasti sběru a recyklace použitých elektrozařízení tak, jak to vyplývá z legislativy Evropské unie a České republiky.

Součástí služby je vystavení potvrzení o převzetí použitých elektrozařízení.

Správnou likvidací těchto produktů pomáháme zachovat cenné přírodní zdroje a působíme na prevenci negativních dopadů na přírodní prostředí a lidské zdraví.